Władze Związku Górnośląskiego


Prezydium Zarządu Głównego

GRZEGORZ FRANKI  - PREZES
DR KRYSTIAN WĘGRZYNEK  - WICEPREZES
JAN SZULIK - WICEPREZES
SŁAWOMIR FUDALA - WICEPREZES

BERNARD USZOK  - SEKRETARZ
HALINA WRÓBEL - SKARBNIK

Członkowie Zarządu Głównego

WALDEMAR SZENDERA  - CZŁONEK ZARZĄDU
JAKUB WYCIŚLIK   - CZŁONEK ZARZĄDU
KRYSTYNA JANECZEK JAGIELLOŃCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU
DAWID WOWRA  - CZŁONEK ZARZĄDU
LESZEK BONIEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR SZCZEPANIOK  - CZŁONEK ZARZĄDU
SEBASTIAN PYPŁACZ  - CZŁONEK ZARZĄDU

Sąd Związku Górnośląskiego

Andrzej Dawidowski - przewodniczący
Marek Akciński - wiceprzewodniczący
Sławomir Jarzyna - sekretarz
Edward Lasok - członek
Jacek Pytel - członek

Główna Komisja Rewizyjna
Andrzej Stania - przewodniczący
Józef Michalik - wiceprzewodniczący
Krzysztof Kraus - sekretarz
Michał Materowski - członek
Dariusz Nowak - członek
Weronika Szołtysek - członek
Marek Sobczyk - członek