Władze związku


GRZEGORZ FRANKI  - PREZES
DR KRYSTIAN WĘGRZYNEK  - WICEPREZES
JAN SZULIK - WICEPREZES
SŁAWOMIR FUDALA - WICEPREZES

BERNARD USZOK  - SEKRETARZ
HALINA WRÓBEL - SKARBNIK

WALDEMAR SZENDERA  - CZŁONEK ZARZĄDU
JAKUB WYCIŚLIK   - CZŁONEK ZARZĄDU
KRYSTYNA JANECZEK JAGIELLOŃCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU
DAWID WOWRA  - CZŁONEK ZARZĄDU
LESZEK BONIEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR SZCZEPANIOK  - CZŁONEK ZARZĄDU
SEBASTIAN PYPŁACZ  - CZŁONEK ZARZĄDU