Prezesi Związku Górnośląskiego


prof. Andrzej Klasik (1989-1992)

dr Joachim Otte (1992-1997)

prof. Jerzy Wuttke (1997-2000)

Jerzy Śmiałek (2000-2003)

Krzysztof Szyga (2003-2006)

Andrzej Złoty (2006-2008)

Józef Buszman (2008-2010)

Andrzej Stania (2010-2014)

Marek Sobczyk (2014-2015)

Grzegorz Franki (2015 - nadal)