PODZIĘKOWANIA


Związek Górnośląski składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Izby Henryka Sławika i Jozsefa Antalla. W szczególności składa podziękowanie Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach i jego dyrektorowi Adamowi Pastuchowi za udostępnienie wystawy Henryk Sławik – bohater na każdy czas. Specjalne podziękowanie składa Prezydentowi Miasta Katowice i Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Katowice wraz z Panią Naczelnik Edytą Sytniewską za życzliwość okazywaną przedsięwzięciom Domu Śląskiego i wsparcie finansowe wystawy. Specjalne podziękowania kierujemy do pana Grzegorza Łubczyka, który wyraził zgodę na udostępnienie wieli zdjęć ze swojej kolekcji.

Przy tej okazji Związek Górnośląski dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy Henryk Sławik – bohater na każdy czas.