Jozsef Antall – KALENDARIUM


Jozsef Antall – KALENDARIUM

28 marzec 1896 József Antall urodził się w Oroszi w szlacheckiej rodzinie

ok. 1920 ukończył prawo

1914 – 1918 walczył w Wielkiej Wojnie Światowej w armii ….........( austriackiej); ranny, ocalał dzięki pomocy polskiej rodziny

1920 – 1944 urzędnik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Departamencie …........ odpowiedzialny za sprawy uchodźców

1939/40 Podczas wizyty w jednym z obozów dla uchodźców poznaje Henryka Sławika i zaprasza go do współpracy w organizowaniu życia uchodźców

1940 – 1944 Intensywnie pracuje: zabiega w rządzie węgierskim o środki dla uchodźców, zapewnia warunki do powstawanie szkół polskich, w tym ośrodka dla dzieci żydowskich w Vac, pomaga organizować przerzuty żołnierzy polskich przez granicę jugosłowiańską, ułatwia ukrywanie się Żydów i osób poszukiwanych przez Niemców, koordynuje działania organizacji węgierskich wspomagających uchodźców, umożliwia legalizowanie aryjskich dokumentów dla Żydów.

1944 – aresztowany przez gestapo

1945 – Minister Odbudowy Węgier

1946 – pozbawiony stanowiska przez węgierski rząd komunistyczny , zostaje przewodniczącym Węgierskiego Czerwonego Krzyża

24 lipca 1974 – umiera w Budapeszcie. Zgodnie z jego życzeniem na nagrobku umieszczono napis: Polonia semper fidelis (Polska zawsze wierna)