Henryk Sławik – KALENDARIUM


Henryk Sławik – KALENDARIUM

16 lipiec 1894 - Henryk Sławik urodził się we wsi Szeroka ( obecnie dzielnica Jastrzębia) na Górnym Śląsku w rodzinie chałupnika

…. - 1918 - Walczy w armii pruskiej podczas Wielkiej Wojny Światowej. - Związał się z Polską Partią Socjalistyczną.

1920 – 1921 - Uczestniczy w akcji przedplebiscytowej, agitował za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski.

1919 – 1921 - Walczy w Powstaniach Śląskich

1922 - Rozpoczyna swą karierę w Katowicach w młodzieżowych organizacjach robotniczych.

1922 - Powierzono mu funkcję redaktora odpowiedzialnego w „Gazecie Robotniczej”

1928 - Zostaje redaktorem naczelnym „Gazety Robotniczej”  - Zostaje radnym Rady Miejskiej w Katowicach   - Poślubia Jadwigę Purzycką

1934 - Zostaje wiceprezesem, a następnie prezesem Syndykatu Polskich Dziennikarzy Śląska i Zagłębia

1939 - Nazwisko Henryka Sławika zostaje umieszczone w Księdze Gończej gestapo

1939 - Henryk Sławik przekracza granicę polsko - węgierską

1939 - Przebywa w obozie dla polskich uchodźców w Helembie pod Miscolcem, rozpoczyna współpracę z Jozsefem Antallem.

styczeń 1940 – Współtworzy Komitet Obywatelski do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi i staje na jego czele.

1940 – 1944 – Henryk Sławik intensywnie pracuje. W zakresie działalności Komitetu Obywatelskiego znalazła się organizacja służby zdrowia, szkolnictwa, systemu świetlic, harcerstwa polskiego, organizacji studenckich, wydawnictw prasowych (najważniejsze gazety: „Wieści Polskie” i „Tygodnik Polski”) , opracowanie systemu zapomóg i ich wypłacanie, rozwijanie życia artystycznego i in. Do najbardziej niebezpiecznych i odpowiedzialnych zadań należała ewakuacja polskich żołnierzy zgrupowanych w obozach internowania do Francji przez Jugosławię oraz wydawanie zmienionych dokumentów tożsamości osobom ściganym oraz polskim Żydom.

Marzec 1941 -Zostaje aresztowany po nieudanej akcji przerzutowej, ostatecznie umieszczony w obozie internowanych w Balatonboglar, skąd nadal kierował Komitetem Obywatelskim aż do wiosny 1943 r.

1943 – W Vac organizuje sierociniec dla dzieci żydowskich pod nazwą Dom Sierot Polskich Oficerów

Marzec 1944 Niemcy wkraczają na Węgry; Henryk Sławik wraz z wieloma polskimi i węgierskimi działaczami zostaje aresztowany przez gestapo.

Sierpień 1944 - Po przewiezieniu do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, 23 sierpnia o godz. 16.00 zostaje powieszony

06 listopad 1990 – Yad Vashem przyznaje Henrykowi Sławikowi Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

25 luty 2010 W obecności prezydentów dwóch państw: Polski i Węgier, w Katowicach odznaczono pośmiertnie Henryka Sławika Orderem Orła Białego