Śląskie śpiewanie


Związek Górnośląski od 1993 roku organizuje kolejne edycje Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza na terenie polskiej, czeskiej i słowackiej części historycznego Górnego Śląska.