Olimpiada wiedzy o Górnym Śląsku


Rada Programowa Związku Górnośląskiego jest organizatorem Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. W tym roku szkolnym miała miejsce jej pierwsza, pilotażowa edycja. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Więcej na stronie: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/


    • 2017-03-18

    VI edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

    Od reformacji do rewitalizacji. Rewolucje i ewolucje na Górnym Śląsku takie hasło przewodnie przyświecało VI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowanej przez Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteka…

    Więcej →