Dom Śląski


W siedzibie Związku Górnośląskiego 15 września 2014 roku został otwarty pierwszy na Górnym Śląsku „Dom Śląski”. Inicjatorką i pomysłodawczynią tego projektu jest pani dr Łucja Staniczek wiceprezes Związku Górnośląskiego.
Adresatem działalności tego Domu jest społeczność województwa Śląskiego identyfikująca się z kulturą śląską i wszyscy Ci, którzy kochają Śląsk i jego tradycje. „Dom Śląski” będzie miejscem spotkań: organizacji i stowarzyszeń śląskich, młodzieży, seniorów oraz różnych grup zawodowych, artystów, naukowców , polityków, Ślązaków, którzy chcą pobyć w swojskim klimacie. Będziemy promować młodych twórców, artystów, przedstawiać uznanych. Organizowane będą spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, koncerty kameralne, reczitale i biesiady przy muzyce regionalnej.