XXVI Pielgrzymka do Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej

XXVI Pielgrzymka do Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej

Dnia 17 czerwca 2018 r. odbyła się już XXVI Pielgrzymka Związku Górnośląskiego do Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli z nami ciałem i duchem, a szczegolnie ks. prałatowi Władysławowi Nieszporkowi  oraz ks. Piotrowi Płonce - założycielowi i członkowi honorowemu ZG. Specjalne podziękowania dla gości naszej konferencji : Pani Haliny Bieda - dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i Pana Jarosława MAkowskiego - autora ksiązki " Pobudka, Kościele!" 

Za organizację pielgrzymki serdeczne podziękowania dla członków Związku Górnośląskiego Piekary Śląskie na czele z Panią Prezes Heleną Leśniowską.