Uroczystość zakończenia II semestru Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Uroczystość zakończenia II semestru Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Dnia 19 stycznia br. w siedzibie  Związku Górnośląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość zakończenia II semestru Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie.

Studia to efekt wieloletnich starań i współpracy Związek Górnośląski, Ruch Autonomii Śląska, środowiska naukowego Uniwersytet Śląski w Katowicachoraz władz samorządowych Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji i wielu innych instytucji.

Absolwenci podyplomowych studiów z wiedzy o regionie posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i języka śląskiego niezbędną do realizacji programu edukacji regionalnej.

Więcej o studiach: http://www.fil.us.edu.pl/…/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-r…/

Fot. Karolina Graboń