Spotkania w Domu Śląskim - maj 2017 r.

Co słychać w Domu Śląskim?

Dom Śląski jest  miejscem spotkań, wydarzeń, pracy. Tu spotkali się organizatorzy Śląskiego Śpiewania: przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, TV Silesia i Związku Górnośląskiego, aby zaplanować przebieg tegorocznej edycji. TV Silesia zobowiązała się zrealizować film edukacyjny, który pomoże nauczycielom, instruktorom, kierownikom zespołów regionalnych przygotować uczestników do kolejnej edycji. Walory artystyczne tego filmu pozwolą na emisję w  programie TVS.

Związek Górnośląski coraz częściej wzbudza zainteresowanie studentów.
11 kwietnia odbyło się spotkanie ze studentami studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie komunikacją organizacji. Młodzi ludzie wprowadzają Związek Górnośląski w program rozwojowy pt. „ Strategia komunikacji i promocji pozarządowych” Plan działania został opracowany w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem dr Marii Buszman. Młode pokolenie opracowało dla  naszej organizacji program, który ma pomóc w poszerzeniu horyzontów medialnych i kulturowych z zastosowaniem nowoczesnej technologii.

16 maja w siedzibie ZG obradowała Kapituła Nagrody im. Wojciecha Korfantego . Przewodniczącą Kapituły była prof. dr hab. Joanna Rostropowicz- założycielka Związku Górnośląskiego i laureatka Nagrody im. W. Korfantego.
Laureatami Nagrody zostali:Diakonia Diecezji Katowickiej- organizacja charytatywna Kościoła Ewangielicko- Augsburskiego- wniosek Kapituły, Bp dr Marian Niemiec- zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – wniosek Kapituły, „Teatr Naumiony”- amatorska grupa teatralna z Ornontowic wystawiająca sztuki w gwarze śląskiej – wniosek Koła Mikołów, Jan Broda- prezes Kola Katowice-Murcki – wniosek Koła Murcki  i Piotr Uszok- prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014 – wniosek Koła Kostuchna, Bractwa Oświatowego i Zarządu.

Spotkania Rady Górnośląskiej odbywają się coraz częściej. 24 kwietnia i 8 maja
omawiano temat „ Jakość życia na Śląsku”, a 25 maja tematem było: „Czy Ślązaków stać na samorządność?” Na ostatnim spotkaniu obecne były osoby spoza Rady, których temat samorządności zainteresował.
Znaczenie Rady Górnośląskiej wzrasta, zwłaszcza zbliżających się wyborów.

W najbliższym czasie, 6 czerwca w ramach tzw. Salonu na Stalmacha  odbędzie się spotkanie intelektualistów na temat: " Czy istnieje śląski logos", którzy w swobodnej rozmowie spróbują znaleźć odpowiedź czy istnieje / zaczyna się tworzyc / nie istnieje śląski logos.

Trwają przygotowania do wystawy uczestników konkursu plastycznego organizowanego w ramach projektu: "Moja dzielnica nie jest mi obojętna".

Izabela Wowra.