Śląskie Śpiewanie 2017

Śląskie Śpiewanie 2017

XXIV Edycja Przeglądu Piosenki "Śląskie Śpiewanie" im. prof.Adolfa Dygacza
Organizatorzy:
- Związek Górnośląski
- Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
- Telewizja TVS

Tegoroczne przeglądy rejonowe odbędą się w: Czerwonce-Leszczynach, Cieszynie, Suszcu, Lędzinach, Zabrzu, Łaziskach Górnych,Katowicach, Piekarach Śląskich
"Konkurs i przegląd pieśni są pielęgnowaniem i rozwijaniem tradycji śpiewawczych regionu śląskiego i prezentacją śląskich pieśni ludowych.
Są festiwalem różnorodności pod względem doboru repertuaru oraz jego interpretacji i opracowań muzycznych.
Uczęstników jednoczy chęć podtrzymania regionalnej tradycji muzycznej, odkrywania na nowo bogactwa, piękna i szlachetnośći śląskiej pieśni, w tym utworów i kompozycji Stanisława Hadyny.
Wszystko sprzyja umacnianiu więzi młodego pokolenia z Małą Ojczyzną"

Termin przeglądu finałowego:
9 czerwca 2017r. godz.10:00
Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"im. Stanisława Hadyny
Koszęcin, 42-286   ul.Zamkowa 3

Poniżej, do pobrania dokumenty związane z konkursem "Śląskie Śpiewanie 2017"  

Zaproszenie na Europejski Konkurs i Przegląd Śląskie Śpiewanie 2017
Harmonogram Śląskiego Śpiewania 2017
Karta zgłoszenia Śląskie Śpiewanie 2017
Regulamin Śląskie Śpiewanie 2017