Śląskie Śpiewanie

Śląskie Śpiewanie 2017r.
Związek Górnośląski oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny - organizatorzy XXIV Regionalnego Przeglądu Pieśni Śląskiej "Ślaskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza, uprzejmnie informują, że ostateczna decyzja o organizacji, warunkach oraz harmonogramie Przeglądu zostanie podana do publicznej wiadomości w drugiej polowie marca 2017 roku. Wstępny harmonogram Przeglądu zakłada organizację Przeglądów Rejonowych w drugiej polowie kwietnia oraz w maju, organizację Przeglądu Finałowego na początku czerwca a Koncertu Galowego pod koniec czerwca 2017 roku. Wszystkie informacje dotyczące Przeglądu zostaną udostępnione na stronie Zespołu "Śląsk" ; www.zespolslask.pl oraz na stronie Związku Górnośląskiego ; www.zg.org.pl