IX Śląski Turniej Debat Oksfordzkich rozpoczęty!

IX Śląski Turniej Debat Oksfordzkich rozpoczęty!

Bractwo Oświatowe ZG wraz z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” zorganizowało kolejną edycję Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich.

Do I etapu zakwalifikowano 18 drużyn z liceów w Katowicach ( I, II i IV LO), Tychów ( III i IV LO), Gliwic ( II LO), Chorzowa ( III LO) Będzinie ( I LO), Rudy Śląskiej ( I LO), Zabrza ( III LO), Siemianowic ( II LO), Bytomia ( I LO), Tarnowskich Gór ( III LO) , Jastrzębia Zdroju ( 3 ZSO), Żor ( I LO).

Przedmiotem debat na I etapie były tezy: Dialekty wzbogacają język literacki oraz Technologie odnawialne powinny wyprzeć górnictwo z Górnego Śląska.

Rozgrywki zostały poprzedzone warsztatami, które miały miejsce w RODN. Wykłady prowadzili: prof. Aldona Skudrzykowa i prof. UE Zbigniew Widera, natomiast Dawid Wowra przeprowadził warsztaty z techniki debatowania.

W II etapie wezmą udział 4 drużyny: I LO w Rudzie Śląskiej, I LO w Katowicach , IV LO w Tychach. O tym czy w półfianale weźmie udział drużyna z III LO w Tychach czy z III LO w Zabrzu zadecyduje dogrywka, w której teza brzmi: Społeczność lokalna ma wyłączne prawo do wyboru postaci historycznych, które zamierza uhonorować.

Nikt nie miał wątpliwości, ze w ŚTDO bierze udział elita śląskiej młodzieży!