Co słychać w Domu Śląskim

Co słychać w Domu Śląskim

Dom Śląski jak zawsze tętni życiem. Od początku roku wiele się w nim wydarzyło. Oto niektóre spotkania:

W styczniu 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie XXV Regionalnego Przeglądu Pieśni  „Śląskie Śpiewanie” To już 25 lat, gdy Związek Górnośląski wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny wspólnie organizują ten nie mający precedensu festiwal pieśni ludowej. Jest nam niezmiernie miło, że cieszy się on coraz większym zainteresowaniem odbiorców. Celem "Śląskiego Śpiewania" jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja naszych pieśni ludowych. Posiadający dwudziestopięcioletnią tradycję Przegląd jest festiwalem różnorodności pod względem doboru repertuaru, kompetencji językowej i przygotowania strojów, a uczestników „Śląskiego Śpiewania” niezmiennie jednoczy zainteresowanie pieśnią śląską, chęć podtrzymywania tradycji muzycznej, radość ze wspólnego śpiewania i słuchania pieśni. W 2015 roku zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy ZPiT „Śląsk”, TV Silesia i Związkiem Górnośląskim, które umożliwia rozwój konkursu na ogólnopolskiej platformie telewizyjnej. Pragniemy, aby  XXV  jubileusz stał się  okazją do spotkania wielkiej, artystycznej rodziny miłośników śląskiej pieśni.

21 stycznia ZG udostępnił pomieszczenia Sekcji Ewakuacyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP – Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej dla odbycia  zajęć  z ratownictwa, segregacji medycznej „ TRIAGE” i ewakuacji w sytuacjach ciężkich, w tym przez szczelinę przeciwlotniczą.

23 stycznia w siedzibie ZG gościliśmy dr. Marco Gutekunst – Pierwszego Sekretarza Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, któremu towarzyszył poseł Marek Krząkała. Rozmawiano m.in. o współpracy kulturalnej pomiędzy Śląskiem a regionami niemieckimi.

W styczniu odbyło się również spotkanie organizacyjne nowej Redakcji „Górnoślązaka” podczas którego zaplanowano pracę na rok 2018.

13 lutego w Domu Śląskim odbyło się pierwsze „Spotkanie Autorytetów”. Inicjatorką i gospodynią spotkania była prof. Irena Lipowicz, a na jej zaproszenie odpowiedzieli:
prof. Joanna Rostropowicz(UO), prof. Andrzej Klasik(UE), wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter, b. marszałek Mirosław Sekuła oraz młodzi Ślązacy - prawnik dr Michał Śliwok i ekonomista dr Marcin Baron. W spotkaniu aktywny udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego: prezes Grzegorz Franki, wiceprezes dr Łucja Staniczkowa i rzecznik prasowy Dawid Wowra.Kolejne "Spotkanie Autorytetów" poświęcone będzie trwającemu Europejskiemu Rokowi Dziedzictwa Kulturowego.