Spotkanie w formie happeningu w Śląskich Strojach 7 sierpnia 2016 roku na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Uczestnicy spotkania ogłosili pierwszą niedzielę sierpnia Świętem Strojów Śląskich na Górnym Śląsku i postanowili spotykać się co roku.
Foto. Magdalena Lubecka