AktualnościRusza XXVII Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

Dodano :2020-02-12

Rusza XXVII  Regionalny Przegląd Pieśni

Wraz z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk", przy współpracy ośrodków regionalnych, zapraszamy miłośników śląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Śląskiego Śpiewania”. Wieloletnia tradycja przeglądu, oparta na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej Górnego Śląska w jego różnych częściach, wraz ze specyfiką i swoistymi dla subregionów elementami, stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia kulturowych i muzycznych wartości naszego regionu.

Celem przeglądu jest umacnianie więzi społecznych poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniemi przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych Górnego Śląska. Formuła dwuetapowego przeglądu opiera się na prezentacjach scenicznych śląskich tradycji muzycznych – pieśni, tańców i zabaw, wykonywanych przez dzieci, młodzież i dorosłych, na szczeblu przeglądów rejonowych oraz finałowego.

Przegląd finałowy odbędzie się w dniu 3 czerwca o godzinie 10.00 w Koszęcinie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny przy ul. Zamkowa 3

Zapraszamy!