AktualnościPodyplomowe Studia Wiedzy o Regionie

Dodano :2017-08-04

Podyplomowe Studia Wiedzy o Regionie

 Uniwersytet  Śląski uruchamia  studia podyplomowe z wiedzy o regionie  adresowane do  nauczycieli wszystkich przedmiotów w każdym typie szkoły. Uczestnikami studiów mogą być także animatorzy kultury, pracownicy samorządowi i wszyscy zainteresowani historią i socjologią, geografią i przyrodą, dziedzictwem kulturowym i sztuką oraz literaturą i językiem śląskim. Studia mają bowiem charakter interdyscyplinarny, a oprócz zajęć w salach wykładowych, przewiduje się  także ćwiczenia terenowe. Studenci będą mieli okazję poznać  w ten sposób  fragmenty Górnego Śląska z jego częścią cieszyńską, Zagłębia Dąbrowskiego, Ziemi Żywieckiej i Ziemi Częstochowskiej. 

Szacuje się, iż całkowity koszt dwusemestralnych studiów będzie się zamykał w kwocie 4000 złotych. Nauczyciel może ubiegać się o dofinansowanie w ramach szkolnego funduszu doskonalenia zawodowego. Wolę pokrycia części wydatków zadeklarował również  Zarząd Województwa Śląskiego. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie podana do 31 sierpnia. 

Absolwent Podyplomowych Studiów Wiedzy i Regionie  będzie posiadał kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja regionalna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszelkich zajęć z tego zakresu. Zdobyte kompetencje umożliwią mu realizację innowacji pedagogicznej (klasa regionalna) i pełnienie roli lidera edukacji regionalnej w swoim środowisku. Niektóre gminy i miasta już podjęły decyzję o wprowadzeniu przedmiotu edukacja regionalna do planu zajęć, w innych trwają prace nad realizacją tego zadania.

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Jolanta Tambor, wybitny znawca śląskiej mowy.

Zapisy odbywają się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu (Plac Sejmu Śląskiego 1,
pokój nr 13 do 20 września. Zajęcia rozpoczną się 15 października.

Zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona!