AktualnościOświadczenie ZG ws. ŚPR

Dodano :2017-11-27

Oświadczenie ZG ws. ŚPR

Oświadczenie Związku Górnośląskiego ws. Śląskiej Partii Regionalnej

Związek Górnośląski był, jest i zawsze będzie organizacją niezwiązaną z jakąkolwiek partią polityczną. Członkowie naszego stowarzyszenia, tak samo jak osoby piastujące w ramach jego struktur stanowiska kierownicze, mają różne poglądy polityczne. Wielu z nich tak w przeszłości, jak i aktualnie należało lub należy do organizacji politycznych odpowiadających ich osobistym przekonaniom – do czego jako wolni obywatele RP mają pełne prawo.

Decyzje o współtworzeniu czy też o odstąpieniu od tworzenia projektu politycznego o nazwie „Śląska Partia Regionalna” są decyzjami poszczególnych osób, działających w imieniu własnym, a nie naszej organizacji – bez względu na pełnioną przez nich funkcje w strukturach Związku Górnośląskiego. Nasze stowarzyszenie podejmując wszelkie działania zawsze miało na uwadze dobro Górnego Śląska i jego mieszkańców.

Oswiadczenie