AktualnościOŚWIADCZENIE PREZESA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO GRZEGORZA FRANKI NT. ODRZUCENIA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY UZNAJACEJ ŚLĄZAKÓW ZA

Dodano :2016-10-25

Ze smutkiem i głębokim ubolewaniem przyjąłem fakt, że istotna dla wielu z nas kwestia uznania Ślązaków jako grupy etnicznej nie zostanie merytorycznie rozważona przez Sejm Rzeczypospolitej. Wniosek taki został podpisany przez ponad 140 tysięcy polskich obywateli, którzy dziś są rozczarowani i zawiedzeni stanowiskiem posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15. Parlamentarzyści tych ugrupowań zdecydowali odrzucić projekt ustawy jeszcze przed jego merytorycznym rozważeniem, choć partia rządząca obiecywała wcześniej, że każdy projekt obywatelski zostanie rozpatrzony.
 
Nie stwierdzam arbitralnie, że Ślązacy to odrębna grupa etniczna. Stanowczo jednak uważam, że najlepszym miejscem do rozmowy, wymiany argumentów oraz próby wzajemnego przekonania się jest Sejm RP i postulowana podkomisja. Naturalnym rezultatem tego nieodpowiedzialnego działania jest zamiar wyprowadzenia na ulice najbardziej rozgoryczonych Ślązaków przez Ruch Autonomii Śląska, co zaowocuje po raz kolejny zobrazowaniem nas jako awanturników i separatystów, przeciwko którym należy kierować wojska obrony terytorialnej.
 
Jeżeli obywatele RP, którzy dla jej dobra płacą podatki, czują, że należą do odrębnej grupy etnicznej, to powinnością każdego odpowiedzialnego i traktującego wszystkich równo państwa prawa jest pochylenie się nad ich wnioskiem i rozważenie go w sposób merytoryczny.
 
W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym, przeprowadzonym w 2011 roku, narodowość śląską zadeklarowało 847 tysięcy osób, w tym 376 tysięcy jako jedyną, a 436 tysięcy jako pierwszą. Decyzja wyrzucenia do kosza obywatelskiego projektu jest policzkiem wymierzonym tym osobom, które czując się Ślązakami, chcą kultywować swoją tożsamość i przynależność do regionu.
 
Śląsk będąc częścią Rzeczypospolitej Polskiej jest jednocześnie przez nią lekceważony a potrzeby jego mieszkańców nie są szanowane.Jeżeli rządzący chcą promować na Śląsku polskość poprzez takie działania, jakich dziś doświadczamy, to muszą wiedzieć, że efekt będzie przeciwny do zamierzonego.
 
Śląskość nie stoi w sprzeczności z polskością Panie i Panowie Posłowie!