AktualnościOświadczenie członków-założycieli Śląskiej Partii Regionalnej związanych ze Związkiem Górnośląskim

Dodano :2017-11-28

Oświadczenie członków-założycieli Śląskiej Partii Regionalnej związanych ze Związkiem Górnośląskim

Grupa członków – założycieli Śląskiej Partii Regionalnej wywodząca się ze środowiska Związku Górnośląskiego i innych śląskich organizacji, po rezygnacji lidera, pana Grzegorza Franki, składa następujące oświadczenie:

Każdy z nas przystępował do projektu założenia ŚPR z wielkimi nadziejami. Naszym celem było zrealizowanie wieloletniej idei zaoferowania wyboru politycznego, który reprezentowałby żywotne interesy naszego regionu. Chcieliśmy skutecznie realizować działania na rzecz pogłębionej samorządności, co, jak wierzymy, najpełniej pozwoliłoby na podwyższenie poziomu życia mieszkańców Śląska i zaakcentowania jego podmiotowości.
Do zrealizowania tego odważnego zamierzenia niezbędna była współpraca pomiędzy różnymi środowiskami regionalnymi – w tym środowiskiem Związku Górnośląskiego i Ruchu Autonomii Śląska oraz innymi śląskimi organizacjami. Jak powszechnie wiadomo, taka działalność powinna być oparta na zasadzie partnerstwa. My, jako członkowie ZG, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby ta współpraca się rozwijała i umacniała. Byliśmy inicjatorami i organizatorami spotkania wszystkich śląskich stowarzyszeń w Kamieniu Śląskim, nasi doświadczeni eksperci działali w zespole na rzecz edukacji regionalnej, w siedzibie ZG od kilku lat odbywały się spotkania Rady Górnośląskiej skupiającej większość śląskich organizacji, udostępnialiśmy łamy miesięcznika "Górnoślązak” członkom RAŚ i pozostałym organizacjom. W zamian nie tylko nie doświadczyliśmy podobnych gestów, ale często spotykaliśmy się z przejawami pychy, niesłowności i dominacji. Przekaz medialny członków RAŚ bywał sprzeczny z ustaleniami, a nawet treścią Statutu zakładanej partii.
Wczorajsze oświadczenia dr Jerzego Gorzelika, w którym zadeklarował zamiar zaangażowania się w większym stopniu w projekt ŚPR, jest konsekwencją od początku podejmowanych przez jego środowisko działań. 
Nie godzimy się na legitymowanie swoimi nazwiskami działań ŚPR, która staje się polityczną formułą RAŚ.

W związku z zaistniałą rozbieżnością programową i stosowanymi metodami działania, jesteśmy zmuszeni z żalem zdecydować się na odstąpienie od zakładania ŚPR.
Mamy głęboką nadzieję, że przy następnej tak wyjątkowej okazji na realizację ponad środowiskowego projektu dla Górnego Śląska, wszyscy jego uczestnicy wykażą się postawą pełną szacunku dla pozostałych partnerów.

Członkowie-założyciele Śląskiej Partii Regionalnej:
Łucja Staniczek
Dawid Wowra
Marek Sobczyk
Józef Porwoł
Dariusz Nowak
Sławomir Fudala
Tomasz Kowalski
Ewa Materowska
Michał Materowski
Rafał Kula
Piotr Pawlas
Wioletta Rutkowska
Mirosław Korbasiewicz