AktualnościList Otwarty Prezesa ZG

Dodano :2017-12-19

List Otwarty Prezesa ZG

List Otwarty Prezesa Związku Górnośląskiego do Wojewody Śląskiego ws. decyzji dotyczącej zmiany nazwy pl. WIlhelma Szewczyka w Katowicach.

fot. Dziennik Zachodni

 

 

Szanowny Panie Wojewodo,

Związek Górnośląski z przykrością przyjął informację dotyczącą podjęcia przez Pana decyzji
o zmianie nazwy placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach.

Od chwili swego powstania w  1989 roku, nasza organizacja podejmuje aktywne działania na rzecz obudzenia i rozwijania poczucia odpowiedzialności mieszkańców Górnego Śląska za losy swojej „małej ojczyzny”. Jednym z elementów niezbędnych do osiągnięcia tego celu jest budowa kultury pamięci naszej regionalnej wspólnoty. Proces ten zachodzi między innymi dzięki możliwości wybierania przez mieszkańców Górnego Śląska bohaterów i wydarzeń, których pamięć chcą uczcić w sferze publicznej. Jest to prawo, które powinno przysługiwać wszystkim obywatelom w wolnym i demokratycznym kraju, za jaki uważamy Rzeczpospolitą Polską.

Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się rozwiązaniu, w którym Pan, jako Wojewoda Śląski, bez podjęcia konsultacji społecznych decyduje o usunięciu z przestrzeni publicznej ważnych dla Górnego Śląska symboli. Wilhelm Szewczyk jest niewątpliwie jedną z tych osób. Złożoność życiorysu tej postaci odzwierciedla trudne i skomplikowane losy naszej ziemi. Ważne są jednak intencje i pragmatyzm pozwalający na skuteczność działania.

Wilhelm Szewczyk swoim życiem, pracą i twórczością  zaświadczył, że dobro Ziemi Śląskiej i jej mieszkańców jest nierozerwalnie związane z Polską. Tym bardziej dziwi fakt, że przedstawiciel polskiego rządu podejmuje decyzję o usunięciu z pamięci zbiorowej postaci, która tak wiele dla zintegrowania regionu z resztą kraju zrobiła zarówno w II jak i w III Rzeczypospolitej, a nawet
w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Uważamy, że  podmiotem legitymowanym do prowadzenia dyskusji oraz podejmowania wiążących decyzji o dalszych losach pamięci  regionalnych bohaterów jest społeczność lokalna, wśród której i dla której postaci te pracowały. Domagamy się uszanowania naszego prawa
w myśl zasady subsydiarności i pomocniczości, którą szanują wszystkie postępowe kraje i nauka społeczna Kościoła.

Jako największa i najstarsza organizacja regionalna w województwie śląskim apelujemy do Pana o uchylenie przedmiotowej decyzji i niepodejmowanie kolejnych usuwających
z przestrzeni publicznej osoby ważne i zasłużone dla naszego regionu.

Łączę wyrazy szacunku

Grzegorz Franki
Prezes Związku Górnośląskiego