AktualnościIX Kongres Związku za nami!

Dodano :2018-03-04

IX Kongres Związku za nami!

3 marca 2018 roku w Mysłowicach odbył się IX Kongres Związku Górnośląskiego, który wybrał nowe władze naszej organizacji i podjął uchwałę w sprawie pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Prezesem został ponownie Grzegorz Franki.

Delegaci reprezentujący 41 jednostek terenowych wybrali prezesem Związku ponownie Grzegorza Franki, który funkcję tę sprawuje od 11 czerwca 2015 roku. Franki otrzymał 84,66 proc. głosów i był jedynym kandydatem. W skład Zarządu Głównego weszło jeszcze 12 osób: Leszek Boniewski (Bractwo Gwarków), prof. Joachim Foltys (Koło Ruda Śląska - Kochłowice), Sławomir Fudala (Koło Mikołów), Krystyna Janeczek-Jagielończyk (Chorzów - Pnioki), Tomasz Kowalski (Koło Mysłowice - Brzezinka), dr Łucja Staniczek (Bractwo Oświatowe), dr Waldemar Szendera (Koło Suszec), Jan Szulik (Koło Zabrze), Bernard Uszok (Koło Katowice - Kostuchna), Dawid Wowra (Bractwo Oświatowe), Halina Wróbel (Koło Katowice - Kostuchna) i Jakub Wyciślik (Koło Ruda Śląska - Kochłowice).

Kongres podjął także uchwałę w sprawie pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Oto jej treść:

W roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Górny Śląsk przypomina społeczeństwu polskiemu o ogromnym wkładzie tego regionu w odbudowę i rozwój kraju, zwłaszcza po 1922 roku roku.

To górnośląski przemysł sprawił, że Polska, dotychczas kraj rolniczy, stała się państwem z nowoczesnym, szeroko rozwiniętym przemysłem, w którym pracował wyszkolony na poziomie europejskim robotnik i inżynier.

Taki bieg historii nadał człowiek, który jest szanowany jako bohater narodowy w Polsce i na Górnym Śląsku, Wojciech Korfanty. Ten mąż stanu, który walczył słowem i uważał, ze „wojna jest ostatnim argumentem w dyplomacji” osiągnął wielki sukces i doprowadził do przyłączenia znaczącej części Górnego Śląska do Polski.

Polska nie tylko nie doceniła tego czynu. Polska Wojciecha Korfantego więziła, skazała na wygnanie, a jego śmierć jest do dzisiaj niewyjaśniona.

Dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania niepodległości Górny Śląsk upomina się o swojego bohatera, polskiego bohatera, który jako jedyny z twórców naszej niepodległości nie posiada pomnika w Warszawie. Polska jest Mu winna ten pomnik, jako dyktatorowi III Powstania Śląskiego i jako jednemu z organizatorów Powstania Wielkopolskiego.

Tego pomnika oczekuje Górny Śląsk, a w jego imieniu – Związek Górnośląski.

Delegaci zdecydowali również o dwóch zmianach statutowych: Zarząd Główny będzie mógł mieć od dwóch do czterech wiceprezesów (dotychczas dwóch), a koła i bractwa nie muszą już liczyć 40 członków, aby uzyskać osobowość prawną (wystarczy minimum ustawowe czyli 7 osób).

Główna Komisja Rewizyjna liczyć będzie siedmiu członków. Jej skład przedstwaia się następująco: Krzysztof Kraus (Bractwo Kulturalne), Michał Materowski (Bractwo Kulturalne), Józef Michalik (Koło Chorzów - Królewska Huta), Dariusz Nowak (Bractwo Kulturalne), Marek Sobczyk (Koło Katowice - Śródmieście), Andrzej Stania (Koło Ruda Śląska - Wirek-Bielszowice-Czarny Las) i Weronika Szołtysek (Koło Ruda Śląska - Halemba)

W Sądzie Związku zasiądzie pięć osób: Marek Akciński (Koło Ruda Śląska - Bykowina), Andrzej Dawidowski (Bractwo Myśli Bratniej), Sławomir Jarzyna (Bractwo Oświatowe), Edward Lasok (Koło Mysłowice - Brzezinka) i Jacek Pytel (Bractwo Pielgrzymkowe).

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego odbędzie się najprawdopodobnie w czwartek 15 marca br. o godzinie 17.00. Nastąpi wtedy wybór wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Także w najbliższym czasie ukonstytują się Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Związku.